The Descendants of the Shoah Holland is een lotsgemeenschap van mensen met een Joodse identiteit die niet bang zijn om zich te profileren en elkaar willen steunen. Voortgekomen uit de zogenaamde tweede generatie proberen The Descendants via educatie zodanig aandacht voor de Shoah te generen dat herinneren meer is dan alleen terugdenken aan angst, vervolging, dood en verderf, maar levend en actueel van belang wordt voor iedereen.

The Descendants of the Shoah Holland is onderdeel van een beweging. Overal ter wereld zijn broeder- en zusterorganisaties die onafhankelijk en op eigen wijze invulling geven aan hun erfenis en bestrijden actief antisemitisme door trots te zijn op hun Jodendom.
De tweede generatie (2G) is niet langer onzichtbaar. Iedereen met een Joodse identiteit kan zijn/haar sterke punten laten zien en anderen oproepen om mee te doen aan activiteiten als educatie, reizen en herdenken. Geen holle en loze praatjes voor de b├╝hne, geen oeverloze vergaderpartijen en bestuurlijke ruzietjes, maar kom met plannen die uitvoerbaar zijn.

Goed voorbeeld doet volgen:

Michael Wolffsohn over antisemitisme

Antisemitisme tegengaan? The Descendants of the Shoah is actief op het terrein van educatie; heeft (inter)nationale (ver)binding(en) met Joods erfgoed; is aanwezig op bijeenkomsten van (inter)nationale herinnering, bezoekt (on)bekende plekken van vervolging en genocide en andere plaatsen die ooit een levende Joodse cultuur hadden.

Kom in actie en sluit je aan. Je organiseert/ neemt deel aan activiteiten die focussen op de Shoah, haar consequenties en gevolgen. Speciale expertise? Denk mee over educatie en/of exploreer die angstaanjagende (on)bekende plekken tijdens reizen. En houdt de conferentiepagina in de gaten, want wetenschap is niet alleen voor onderzoekers. Volg Links voor interessante en beproefde verwijzingen, lees bij Nieuws wat individuele Descendants bezighoudt en klik dan vooral door want de rij berichten is lang en interessant. Maar bovenal: kom in contact met andere Descendants via info@thedescendants.nl en maak gebruik van de mogelijkheden die https://www.thedescendants.nl
biedt!

Pin It on Pinterest