Who Will Write Our History?

Wij, The Descendants, schrijven hun (en onze) geschiedenis. Bitter maar waar: het zijn altijd de overlevenden en hun nazaten die (in eerste instantie en meestal) over de genocide (blijven) schrijven. Wij herinneren, wij herdenken, Le Dor Wa Dor, we noemen hun namen en als we die niet kennen dan doen we ons stinkende best om ze te achterhalen. Wij vergeten niet!Who Will Write Our History?

We, The Descendants, write their (and our) history. Bitter but true: it is always us. We, as survivors and descendants, (mostly) write about the genocide. We remember, we tell the stories, Le Dor Wa Dor, we call their names and if we do not know them? We do our utmost best to give them back their names. We do not forget!Pin It on Pinterest