Alle Joden hadden te maken met transporten

De zienswijze van @Descendants over het verschenen 12 pagina tellende advies-rapport van de Commissie Cohen aan de NS  is helder: eindelijk. https://commissietegemoetkomingns.nl/app/uploads/2019/06/Advies-Commissie-Individuele-Tegemoetkoming-Slachtoffers-WO-II-Transporten-NS.pdf?fbclid=IwAR38sNhSLu04upT2Ky-_cpej6oVJcoFfl3-Sl09lfgUfayL9F2HYru5ApIY

@Descendants heeft zorg over het feit dat slechts drie categorieën vallen onder de voorgestelde compensatieregeling. Het Advies van de Commissie Cohen hanteert weliswaar het begrip ‘de Joodse gemeenschap’ maar is niet duidelijk wie daaronder precies vallen. Uit het verleden kennen we ‘nare’ voorbeelden van buitensluiting bij algemene compensatie maatregelen en @Descendants hoopt dat bijvoorbeeld statelozen Joden ook binnen de voorgestelde regeling(en) vallen.

@Descendants kijkt daarnaast uit naar verdere uitwerking, alsook naar het voorstel om meer specifiek onderzoek te doen naar de rol van de NS bij de Jodenvervolging.  We zijn daarbij zeer geïnteresseerd in de hoogte van de financiën die voor onderzoek worden uitgetrokken.

De voorgestelde termijn van één maand siert de voortvarendheid van de Commissie. Tot zover een eerste reactie.

 

* Foto is afkomstig van de Beeldbank WO2, nummer 156159. Vrij te downloaden.Pin It on Pinterest