Raad van Kerken stimuleert antisemitisme

Tswi Herschel, Nederlands kind-overlevende van de Shoah, drager van de hoge Duitse Orde van Verdienste, vaste gastspreker van de School of Education van Yad Vashem waar jaarlijks ook docenten uit ons land op bijscholing gaan en graag geziene spreker bij onze oosterburen is sinds jaar en dag een gedreven bestrijder van antisemitisme. Een individuele antisemitisme waakhond zou je kunnen zeggen. Hij neemt geen blad voor de mond en spreekt je rechtstreeks aan over onrecht aan Joden aangedaan. Kort geleden publiceerden we op de Descendants site zijn Open Brief aan de Raad van Kerken. Het zette even wat zaken op scherp, maar inmiddels zijn we een maand verder en volgens slecht Hollandse traditie was de kous al af, maar daarmee neemt Herschel neemt geen genoegen, want zo constateert hij: ‘er verandert niets’. Daarom opnieuw een Open Brief aan de Raad van Kerken, hieronder, waarin Herschel de hypocriete houding ten aanzien van een boycot van Israel plaatst in de eeuwenoude antisemitische traditie van de christelijke kerken.   

 

OPEN BRIEF nr. 2 DE RAAD VAN KERKEN NEDERLAND

Tel Mond-Israel, 7 juli 20210

Onder druk van haar leden heeft het bestuur van de Raad van Kerken in Nederland zich gedistantieerd van haar schrijven van 22 juni jl aan de minister van Buitenlandse Zaken (Stef Blok) waarin verzocht werd om Israel te boycotten als het land volhardde in haar voornemen om een deel van Samaria en Judea tot soeverein grondgebied van Israel te verklaren.

Maar de Raad van Kerken heeft haar mening niet gewijzigd: ze blijft op het standpunt staan dat de staat Israel geboycot moet worden. Om dit standpunt toe te lichten en om de boycot voor te bereiden heeft de Raad van Kerken nu zelfs een gesprek aangevraagd met de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. Met andere woorden zij continueert haar antisemitische houding.

De Wereldraad van Kerken met in haar kielzog de Raad van Kerken in Nederland, lijden aan collectieve amnesie inzake het 2000 jaar oude antisemitisme van de kerk. Een lange periode waarin de kerk een vernietigend anti-Joods religieus spoor heeft getrokken met o.m. gedwongen bekeringen; moorden (Kruisvaarders en Inquisitie); Autofafé’s (levend verbranden van gedoopte Joden); uitzettingen, getto-vormingen, pogroms en met namen als Luther, Erasmus en Paus Pius XII. Het is een lange lijst van haat, misdaad, foute leermeesters en een kerkelijk leider die toont dat de Raad van Kerken niet bepaald in de positie is om de democratische Joodse staat Israel, die vrijheid van meningsuiting en godsdienst hoog in het vaandel heeft staan, de maat te nemen.

Duidelijk is het dat u zich heeft laten misleiden door kerkleiders in Judea en Samaria die, gedwongen door de Palestijnse Autoriteit, zich tot de Wereldraad van Kerken wendde met het verzoek om de staat Israel te boycotten.

U weet dat uw Christelijke broeders en zusters in erbarmelijke omstandigheden leven in Judea en Samaria en dat zij in het Midden Oosten worden vervolgd vanwege hun geloof. Het is duidelijk dat het verzoek van de Christelijke leiders in Judea en Samaria afgedwongen is uit simpel lijfsbehoud. Dat is niet enkel mijn mening, maar feitelijk waar. Graag verwijs ik u naar Heilige Ruzies, Palestijns-christelijke misleiders (Els van Diggele) dat hiervan in detail verslag doet.

Christenen, uw broeders en zusters, worden in het hele Midden-Oosten al jarenlang vervolgd op grond van hun geloof en hun aantal is in de regio niet alleen gedecimeerd, maar praktisch teruggebracht tot nul.

Het verzoek om Israel te boycotten zoals de Christelijke leiders in Judea en Samaria deden aan de Wereldraad van Kerken is om zich te beschermen, terwijl het kwaad niet van Israel komt.

Zorgwekkend is dat de Wereldraad van Kerken met zijn anti-Israel boycot antisemitisme ‘salon fähig’ maakt. En zo breidt het antisemitisme zich uit. Uw houding legitimeert vijandigheden en daardoor neemt de demonisering van de Joodse staat toe.

U hanteert een dubbele standaard, legt Israel langs een onmeetbare morele lat, terwijl het Palestijnse Gezag de ‘gewone Palestijn’ al meer dan een eeuw onderdrukt.

De Raad van Kerken maakt gebruik van de klassieke nationale antisemitische vormentaal zoals we die kennen uit de Griekse (330 v.Chr.) en de Romeinse (63 v.Chr.) periode, toen de strijd tegen Joden ook gefocust was op Judea en Samaria en niet tegen de Joodse religie.

Het verschijnsel ’Joden treffen in Israel’ -en van het land een getto maken- is een nieuw fenomeen. (lees: The World Counsel’s Anti-Israel Policies, een interview van Dr. M. Gerstenfeld met Dexter van Zile)

Het Centrale Comité van de Wereldraad van Kerken ondersteunt de organisatie Boycot, Divestment and Sanctions (BDS) die de enige Joodse staat ter wereld wil vernietigen. Dit is Antisemitisme.

In het Karios document ( M. Gerstenfeld in interview met Hans Jansen, 12 juni 2012) zijn alle problemen in het Midden-Oosten de schuld van Israel. Deze eeuwenoude doctrine van de Christelijke leer fungeert als  uw leidraad.

Christenen voor Israel, de Protestante Kerken en nog vele andere kerkelijke instellingen in Nederland, als ook de Evangelisten in de USA hebben stelling genomen tegen het antisemitische optreden van Wereldraad van Kerken en in het bijzonder de Raad van Kerken in Nederland.

Het antisemitisme bereikt inmiddels een angstaanjagende hoogte. Joodse instellingen en scholen zijn inmiddels vestigingen en Joden bewegen zich niet meer vrij in de samenleving.

In plaats dat de Raad van Kerken zich opwerpt om het hedendaagse antisemitisme in de westerse en de arabische landen te bestrijden en schuld te belijden over de beruchte anti Joodse kerkgeschiedenis, volhardt ze in een eeuwenoude traditie. Is dit de moderne vorm van Christelijke naastenliefde van de Wereldraad van Kerken?

Tswi J. Herschel

Träger des Verdienstordens am Bande B.R.D.

Awarded with the Order of Merit of the Federal Republic of Germany

Lecturer Holocaust Studies

tswiherschel@gmail.com

 

 

 Pin It on Pinterest