Michael Wolffsohn over antisemitisme

Michael Wolffsohn is een Duitse historicus en publicist van Israëlische afkomst met een realistische boodschap over antisemitisme. Als Wolffsohn praat over de verantwoordelijkheid voor het nieuwe en oude antisemitisme en ‘hoe daarop te reageren’ dan wijst hij niet eenduidig naar de politiek, maar ook naar andere geledingen binnen de samenleving. Iedereen draagt verantwoordelijkheid en van volwassenen mag je verwachten dat ze adequaat en juist reageren. Voor hem is het helder dat het nieuwe antisemitisme uit de moslim-hoek komt en onderwijs slechts een middel is om antisemitisme tegen te gaan, maar daarmee kan het fenomeen niet worden voorkomen.  Antisemitisme is namelijk een oud fenomeen dat verkankerd zit in de westerse samenleving(en) en (on)zichtbaar doorwoekert. Het is een valse ideeënleer en een soort van ‘ geloof’ voor antisemieten. De analyses van Michael Wolffsohn zijn belangrijk.  Zijn boodschap beperkt zich niet tot de Duitse samenleving, maar geldt ook voor de Nederlandse maatschappij. 

Over een groot integratieproject dat werkt:

Over het verbranden van Davidsterren in Berlijn:

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_WolffsohnPin It on Pinterest