Michael Jacobs: Waarheidspreker

Hij staat wekelijks meerdere keren op de Dam samen met zijn broer en vlak voor Poerim sprak hij bij de openbare vergadering van de Commissie Algemene Zaken van de stad Amsterdam. Hier wordt iedere Amsterdammer in de gelegenheid gesteld om volgens een procedure en op persoonlijke titel kort te spreken over een eigen thema.

Michael is zichtbaar en volhardend in het uitdragen van een strakke boodschap die niet altijd even gemakkelijk is om te begrijpen. Voldoende redenen om te vragen naar  de betekenis van zijn woorden.

Michael Jacobs: ‘Ik heb op persoonlijke titel gesproken over de hetze tegen de Joden, want ik vind dat het tijd is om de handschoenen uit te doen en antisemitisme te benoemen. Dan moet en kan door de vinger op de zere plek te leggen die het bespreken van antisemitisme onmogelijk maakt. Die zere plek is is de ontkenning dat er in dit land antisemitisme bestaat.’

 Pin It on Pinterest