Joods Eigendom in Pools Beheer

Dan sta je op enig moment voor het huis van je grootouders, waarin je vader en zijn twee zussen eind 19e eeuw werden geboren. Je vader vluchtte voor WOII naar Nederland en meer dan dat jouw grootvader hotelhouder was en dit een hotel is geweest weet je niet. Op de gevel, naast de indrukwekkende toegang, hangen net buiten de klassieke facade gouden naamborden (rechts). Hier zetelen verschillende advocatenkantoren, maar intrigerender is dat blauwe bord met rode balk (linkerkant): Dabrowskiego 2. Je hebt de neiging om het te negeren totdat de gids uitlegt dat het gemeentebestuur op alle nog niet geclaimde joodse eigendommen zo’n bord heeft gehangen. Ze onderhouden het pand en verhuren het. De nazaten van de rechtmatige eigenaar hebben zich nog niet gemeld.Jewish property, Polish Management

At some point you stand in front of the house of your grandparents. This is the building where your father and his two sisters were born, at the end of the 19th century. Your father fled to the Netherlands before WWII and your knowledge does not extent to more than your grandfather was a hotel keeper and this former hotel belonged to him. On the façade, next to the impressive entrance, several golden nameplates (on the right) hang just outside the classical facade: a few law firms.  More intriguing is the blue sign with red bar (left side): Dabrowskiego 2. You tend to ignore it until the guide explains that the council hangs signs like these on all unclaimed Jewish properties. The council maintains the property and rents it out. The descendants of the rightful owner still have to reclaim the property.Pin It on Pinterest