1% Nederlanders bereid om Joden tijdens WO2 te helpen

Slechts 1% procent van de Nederlanders was bereid om tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden te helpen tijdens de vervolging en genocide. Dat schokkende inzicht verwoordt Dr. Johannes Houwink ten Cate (JHTC) tijdens het symposium in het Novotel in Hoofddorp dat door de Vrienden van Yad Vashem is georganiseerd.

Is dit een schokkend aantal? Met cijfers is het altijd maar hoe of dat je insteekt en welke vergelijking je maakt. JHTC duidt dat inmiddels in de wetenschap international consensus over dit aantal bestaat. Hij bracht de term sociale netwerken opnieuw onder de aandacht van het publiek.

Geen al te florissant beeld, want tot nu toe gingen we er grofweg vanuit dat ongeveer 10% van de Nederlanders ‘goed’ was in de oorlog, een getal dat nationaal afgezet werd afgezet tegen het aantal ‘foute’ helpers van de nationaalsocialistische bezetter. In feite meenden Nederlanders na de oorlog vooral ‘goed’ te zijn, met kleinere en grotere verzetsdaden en kennelijk veel verzinselen die het zelfbeeld vrijwaarde van schuldgevoelen(s). De perceptie van wetenschap en die doorsnee Nederlander stemt dus niet overeen met de werkelijkheid, zoals veel Joden al tientallen jaren beweren.

Joden als dragers van kennis. The Descendants of the Shoah Holland verwoorden dit al lang, tenslotte zijn wij de erfdragers van de herinneringen en verhalen van onze ouder(s). Het lijkt eindelijk, na 76 jaar, doorgedrongen zijn tot de wetenschap. Een omissie? Luiheid? Desinteresse? Tegenwoordig zijn het vooral onafhankelijke onderzoekers die met interessante nieuwe inzichten over WO2 en Jodenvervolging komen.Pin It on Pinterest