In het Voortgezet Onderwijs is te weinig aandacht voor de genocide op de Joden. Het is een onderwerp naast andere verplichte thema’s, zonder dat er bijzondere waarde aan wordt toegekend.

 

Voor The Descendants is educatie geen toverwoord dat antisemitisme voorkomt, maar wel een belangrijk hulpmiddel bij de bestrijding ervan. Gedegen kennis biedt de beste garantie op bewustwording. Onderwijstermen als kerndoelen, kernbegrippen, kenmerkende aspecten, historische begrippen vormen voor The Descendants geen probleem, zij leveren de meerwaarde die alleen overlevenden en nazaten van de genocide kunnen bieden: persoonlijke beleving via hart en hoofd verbinden aan inleving en standplaatsgebondenheid.

 

Actueel: Joods verzet

Joods Verzet daarmee begon alle verzet

Natuurlijk is educatie voor iedereen bestemd, van jong tot oud, binnen- en buiten het reguliere onderwijs. Een workshop of een lezing geven/ aanvragen, ondersteuning nodig/ geven bij het uitwerken van projecten? Neem contact met ons op!

Pin It on Pinterest